Thursday the 12th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Zaspokoimy ciekawość każdego malucha....

  • Przeniesiemy Twoje dziecko w krainę fantazji...

  • Nie zapomnimy o rozwoju fizycznym...

  • Dobrze przygotujemy do szkoły....

  • Zadbamy o jego zdrowie....

  • Dbamy aby nasze maluchy w ciekawy sposób poznawały świat...

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić każdemu dziecku warunki indywidualnego rozwoju, kształtować w dzieciach cechy inteligencji emocjonalnej, zapewniającej sukces i umiejętność radzenia sobie z porażką. Nauczycielki koncentrują się na indywidualnym traktowaniu dziecka w grupie, na poznawaniu jego rzeczywistych zdolności, zainteresowań, potrzeb oraz wcześniejszych doświadczeń. Dzięki aktywnym metodom pracy nauczycieli, dziecko w naszym przedszkolu zdobywa wiedzę i umiejętności, rozwija aktywność twórczą. Chcemy aby nasi wychowankowie byli aktywni w poznawaniu otaczającej rzeczywistości, a zdobytą wiedzę potrafili wykorzystać w praktyce.

Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową.

W przedszkolu realizowane są programy  edukacyjne opracowane przez nauczycielki naszej placówki:

Będę przedszkolakiem – dotyczący adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola. Jego celem jest ułatwienie dzieciom przekroczenie progu przedszkola;

Kim jesteśmy – program edukacji regionalnej, którego celem jest rozwijanie u dzieci wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi oraz poznanie najbliższego środowiska i specyfiki naszego regionu;

Pomóc dziecku – którego celem jest pomoc dziecku w realizacji jego własnej drogi rozwojowej oraz kształtowanie osobowości dziecka

Trzymaj się prosto – program gimnastyki korekcyjnej

Mały artysta – zachęcający do eksperymentowania materiałem plastycznym i wyrażania siebie poprzez twórczość plastyczną już w grupie dzieci 3-letnich;

Mniszek lekarski – uwrażliwiający dzieci na piękno przyrody we wszystkich porach roku.

Przedszkole współpracuje z rodzicami włączając ich w całokształt działań placówki.

Przedszkole jest otwarte na innowacje, które wzbogacają i uatrakcyjniają formy i metody pracy z dziećmi.

OGÓLNOPOLSKI PROG. EDUKACJI ZDROWOTNEJ AQUAFRESH

Co roku realizujemy program promujący zdrowy styl życia Podczas realizacji dzieci poznają prawidłową technikę mycia zębów. W trakcie zabaw pokonują opory przed wizytą u stomatologa. Uczą się tego, że zbyt duża ilość słodyczy nie jest dobra ani dla higieny jamy ustnej ani dla prawidłowego rozwoju. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże rodzicom i dzieciom w propagowaniu zdrowego stylu życia w swoich rodzinach.

 
AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Nasze przedszkole włączyło się do kolejnej edycji akcji "Piramida Żywienia Przedszkolaka". Po odbytej akcji"Podróż do mlecznej krainy" będziemy realizować kolejne piętro piramidy żywienia. Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu wpajać dzieciom i ich rodzicom zdrowe nawyki żywieniowe.W tej edycji kładziemy nacisk na produkty zbożowe( kasze ,ryż, makaron...)

DRODZY RODZICE prosimy o włączenie się do akcji i współpracę z nauczycielkami.
 
PRAKTYKI STUDENCKIE

Od wielu lat w naszym przedszkolu studenci UWM odbywają praktyki pod okiem metodyków i nauczycieli z naszego przedszkola. U nas zdobywają pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi, obserwując i przeprowadzając zajęcia. Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. Po odbytych praktykach niektóre studentki przychodzą do nas jako wolontariuszki.

  • W ramach programu unijnego "Przez praktykę do zawodu" realizowanego przez UWM, studenci odbywają  w naszym przedszkolu praktyki ciągłe i śródroczne. Nauczycielki odbyły szereg szkoleń przygotowujących do opieki nad praktykami studenckimi.
  • Realizując kolejny program unijny, studenci germanistyki mają możliwość obserwowania zajęć w naszym przedszkolu w grupie najstarszych dzieci, jak również prowadzą zajęcia podczas których uczą starszaków liczenia do 6 po niemiecku, nazw zwierząt i jak się przedstawiać.
  • W ramach programu z Aiesec - polska organizacja międzynarodowa, gościmy w naszym przedszkolu studentów z Indonezji, Maroko, Ukrainy i Słowenii Dzieci zapoznają się z położeniem tych krajów,ich zwyczajami, kulturą. Uczą się tańców narodowych i mają możliwość uczenia studentów naszych tańców warmińskich.Wymiana doświadczeń między dziećmi i studentami cieszy się bardzo dużym zaangażowaniem i wywołuje wiele radości. Odwiedzili nas również studenci z Kazachstanu, Brazylii i Iranu.
  • W ramach programu Leonardo da Vinci - Studenci z Niemiec  odbywają u nas 6 tygodniową praktykę. Pod okiem nauczycielek dzielnie radzą sobie z nieznajomością języka polskiego podczas obserwacji zajęć i bawiąc się z dziećmi. Uczą także nasze dzieci prostych zabaw i rymowanek w języku niemieckim.

 EDUKACJA EKOLOGICZNA

W naszym przedszkolu został opracowany projekt "Żaczek przyjacielem przyrody" , którego celem jest wzbogacenie wiedzy ogólnej o przyrodzie. Rozwijanie wiedzy na temat przyrody ożywionej i nieożywionej. Eksperymentowanie i doświadczanie na materiale przyrodniczym (naturalne okazy) oraz przez programy multimedialne.

Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie na kwotę 1106,80 zł. Z pozyskanych środków zakupiono następujące pomoce:  - Dwustronna lupa za kwotę 71,80zł

                                   - Laboratorium do hodowli kwiatów za kwotę 109,90 zł

                                   - Mikroskop z zestawem do badań za kwotę 219,90 zł

                                   - Posłuchaj owadów za kwotę 37,90 zł

                                   - Oko muchy za kwotę 17,80 zł

                                   - Programy multimedialne: Akademia umysłu -wersja EDUkacyjna za kwotę 489,90 zł

                                                                            Akademia umysłu JUNIOR - Wiosna (pol-ang) za kwotę 39.90 zł

                                                                            Akademia umysłu JUNIOR -  Lato (pol-ang) za kwotę 39,90 zł

                                                                            Akademia umysłu JUNIOR - Jesień (pol-ang) za kwotę 39,90 zł

                                                                            Akademia umysłu JUNIOR - Zima (pol-ang) za kwotę 39,90 zł

                                                                           

Gościmy

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.